Certifikáty

TÜV-SÜD – STAVEBNÉ TECHNICKÉ OSVEDČENIE

Jednotky sú určené pre dopravu a úpravu vzduchu vo vnútornom prostredí bez nebezpečia výbuchu.

TÜV-SÜD – STAVEBNÉ TECHNICKÉ OSVEDČENIE

Jednotky sú určené pre dopravu a úpravu vzduchu vo vonkajšom prostredí bez nebezpečia výbuchu.

ISO 9001 – Systém managementu kvality

Norma stanovuje jednoduchú zásadu, kedy vedenie firmy stanoví svoje ciele a plány v oblasti kvality svojej produkcie a tieto sú postupne pomocou nastavených procesov realizované, pričom účinnosť týchto procesov je meraná a monitorovaná.

GOST – CERTIFIKÁT PRE RUSKÚ FEDERÁCIU

Certifikácia sériovej výroby. Certifikácia prebieha na základe predložených výsledkov skúšok v skúšobni ktorá má príslušnú akreditáciu Gostandartu RF, auditu u výrobcu a ďalších výkonov a dokladov v každom konkrétnom prípade.

CERTIFIKÁT PRE SLOVENSKÚ REPUBLIKU

Oprávnenie pre predaj našich jednotiek na Slovensku.

HYGIENICKÉ POSÚDENIE JEDNOTIEK

Jednotky spĺňajú všetky požiadavky, ako materiálové, tak aj konštrukčné, aby mohly byť použité vo všetkých druhoch čistých priestorov.

Kontakt

C.I.C. JAN HŘEBEC s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075
Tel.: +420 326 531 311
263 01 Dobříš

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...