H-BLOCK Kompaktná jednotka

H-BLOCK – KOMPAKTNÁ KLIMATIZAČNÁ JEDNOTKA

Charakteristika produktu

H-Block je novinkou v našom výrobnom programe.
Jedná sa o kompaktnú klimatizačnú jednotku pre dopravu a úpravu vzduchu v normálnom prostredí s teplotou okolia -30°C až + 40°C, v rozsahu prietoku vzduchu 2.000 – 8.000 m3/h.

Popis:

Jednotka umožňuje rekuperáciu, ohrev, chladenie, zmiešavanie a filtráciu vzduchu. Veľkou výhodou jednotky je jej kompaktnosť, malé rozmery a sacie a výtlačné otvory, ktoré sú umiestnené na hornej strane jednotky. Jednotka je štandardne dodávaná s kompletnou reguláciou naprogramovanou už od výrobcu. Užívateľ jednotku ovláda pomocou LCD displeja, ktorý je umiestnený na vonkajšej obslužnej strane jednotky.

Konštrukcia:

Jednotka je vyrábaná ako kompaktná. Jednotku tvorí originálna bezrámová konštrukcia, zložená z 50 mm hrubých samonosných sendvičových panelov. Plášť je tvorený pozinkovaným, lakovaným plechom alebo nerezovým plechom hrúbky 0,8 mm.

Jednotka je vybavená:

• ventilátormi s voľným oběžným kolesom
• doskovým / rotačným rekuperačným výmenníkom
• teplovodným výmenníkom
• vodným chladičom
• priamym výparníkomm
• kapsovými filtrami triedy G4 a F5
• szmiešavaním

Kontakt

C.I.C. JAN HŘEBEC s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075
Tel.: +420 326 531 311
263 01 Dobříš

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...