H-CONTROL Meranie a regulácia

H-CONTROL – SYSTÉM MERANIA A REGULÁCIE

Charakteristika produktu

Systém merania a regulácie H-Control je určený pre riadenie chodu vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek.

Popis:

Systém merania a regulácie H-Control je určený pre riadenie chodu vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek. Tento systém zabezpečuje efektívnu, hospodárnu a funkčnú prevádzku vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek našej výroby.
Dodávky systému merania a regulácie pre jednotlivé vzduchotechnické jednotky sa navzájom odlišuje svojim rozsahom, sú však založené na totožných princípoch a snahe o optimalizovanú, energeticky nenáročnú prevádzku technológií s dôrazom na bezpečnosť docielenou minimálnym vstupom ľudského faktoru v procese obsluhy.
Výsledkom je získanie dokonalého prehľadu o aktuálne probiehajúcich procesoch, prevádzkových stavoch, poruchách, a možnosti jednoduchého nastavenia a riadenia vzduchotechnickej zostavy.
Systém kompletne riadi chod a reguláciu tepelného výkonu vzduchotechnických a klimatizačných jednotiek.
Každá vzduchotechnická jednotka je riadená autonómnym systémom s možnosťou kombinácie týchto systémov a ich spoločného riadenia, či riadenia nadradeného.

Zabezpečuje:

• reguláciu a ochranu chodu ohrievačov (teplovodný, elektrický, plynový, parný) ktoré je možné kombinovať
• okruh tepelného čerpadla typu vzduch-vzduch s reverzným chodom
• regulovaný chod a ochranu ventilátorov riadených pomocou frekvenčných měničov
• spoluprácu s kondenzačnými jednotkami rôznych výrobcov
• riadenie a ochrana okruhov spätného získavania tepla
• spolupráca so zvlhčovačmi vzduchu a možnosti riadenia relatívnej vlhkosti vzduchu
• riadenie všetkých servopohonov prívodných, odvodných a zmiešavacích klapiek
• signalizácia zanesenia vzduchových filtrov a ochrany všetkých funkčných blokov vzduchotechnickej jednotky
• možnosť zákazkového riešenia

Obsah dodávky:

Dodávka obsahuje rozvodnú skrinku osadenú silovými a pomocnými prístrojmi a programovateľným regulátorom s inštalovaným aplikačným softwarom.
Systém je dodávaný ako sada prístrojov. Jeho inštaláciu prevedie montážna firma v mieste inštalácie vzduchotechnickej jednotky.
Pokiaľ je vzduchotechnická jednotka kompaktná je možné previesť inštaláciu systému na vzduchotechnickú jednotku a jeho oživenie už vo výrobe.
Súčasťou dodávky je technická dokumentácia, návod na používanie a inštalačné CD.

Kontakt

C.I.C. JAN HŘEBEC s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075
Tel.: +420 326 531 311
263 01 Dobříš

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...