H-PK Protipožiarne klapky

H-PK – Protipožární klapky

H-PK – PROTIPOŽIARNE KLAPKY

Protipožiarne klapky sa navrhujú pre automatické oddelenie požiarnych úsekov v systémoch vetrania pri teplotách vonkajšieho prostredia od -25°C do +600°C.

Popis:

Protipožiarne klapky sa navrhujú pre automatické oddelenie požiarnych úsekov v systémoch vetrania a klimatizácie (systémy RLT).
Protipožiarne klapky se musia po dosiahnutí určitej teploty uzatvoriť, oddeliť tak úseky budovy a zabrániť šíreniu požiaru a dymu.
Aby sa zabránilo šíreniu dymu pri teplotách nižších, ako je teplota, ktorá aktivuje tepelnú spúšť, je možné protipožiarne klapky uzatvoriť tiež detektory dymu, ktoré sú voliteľným příslušenstvom.

Typy klapiek:

• Kruhové a hranaté vo väčšine prípadov s požiarnou odolnosťou minimálne 90 minút.

Vlastnosti klapiek:

• maximálna teplota vonkajšieho prostredia je od -25°C do +600°C
• ovládanie: servopohonom alebo pneupohonom a je umiestnené na konzole priskrutkované k rámu klapky
• maximálny dovolený tlakový rozdiel pri teplote vzduchu do +600°C je 2000 Pa
• konkrétne rozmery sú individuálne riešené na základe požiadavky projekčného riešenia a podmienok stavby
• dĺžka listu by nemala prekročiť 1250 mm, v prípade požiadavky na väčšiu dĺžku listov sú klapky riešené modulovo
• ovládanie pre jednotlivé moduly samostatne alebo zlúčené podľa požiadavky pre viac modulov

Kontakt

C.I.C. JAN HŘEBEC s.r.o.
Na Zlaté stezce 1075
Tel.: +420 326 531 311
263 01 Dobříš

Back to Top
Enter your Infotext or Widgets here...